Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija

SIA "TEST" ir vienīgā firma Latvijā, kurai   vienlaicīgi ir gan akreditācija izmešu gaisā   un darba zonas gaisa kontrolei, gan arī  licence modelēšanas programmai (ADMS 4) MPE limitu projektu izstrādāšanai.

   SIA "TEST" strādā Latvijā vairāk kā 20 gadus un tās izstrādātā dokumentācija tiek pieņemta visās attiecīgajās valsts kontroliestādēs.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ikgadējo pārskatu verifikācijas nodaļa

 

Mūsu atrāšanās vieta

Rekvizīti