Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija

bullet

Izmešu, atmosfēras, iekštelpu un darba zonas gaisa ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana un gāzu plūsmu fizikālā testēšana

bullet

Maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projektu izstrādāšana

bullet

Kaitīgo vielu izmešu avotu inventarizācija

bullet

Putekļu uztvērēju ietaišu efektivitātes pārbaude un pases izstrādāšana

bullet

Kaitīgo vielu izmešu sākotnējās uzskaites veikšana un statistiskās dokumentācijas sagatavošana (Veidlapa Nr.2– Gaiss –  pārskats par gaisa aizsardzību)

bullet

Iesniegumu izstrādāšana A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

bullet

Iesniegumu izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

 

  darbības virzieni

          personāls

             kontakti

 

                     atpakaļ uz sākumu